Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2014

6612 6c07 500
ashdsa
Uwielbiam go całym serduchem. Ubóstwiam jego zapach, charakter, wygląd. Jest najcudowniejszym człowiekiem jakiego mogłam w życiu spotkać. Uwielbiam z nim spędzać czas. To jak mnie rozśmiesza, w jaki sposób do mnie mówi, jak mnie przytula, łaskocze, denerwuje, jak odgarnia mi włosy a potem tak słodko całuje w policzek czy skroń. Jak nocami się pieścimy i kochamy. Jak się o mnie martwi gdy się długo nie odzywam albo nie odbieram telefonu. Jak mów, że się stęsknił, że jestem jego "czubkiem" jak się o coś wkurzam na niego, jak gotuje dla mnie, jak dba o mnie. Dzięki niemu czuje się taka ważna, doceniana, potrzebna a przede wszystkim kochana. Nie mogę tego spieprzyć, za bardzo mi na nim zależy.
— Kocham Cię mój pajączku :*
Reposted fromtroubles troubles viatastewords tastewords
ashdsa
9931 b1c8
Reposted fromstylte stylte viatastewords tastewords
ashdsa
1465 c739
true story bro!
Reposted frompiehus piehus viaprincessconsuela princessconsuela
ashdsa
2367 ef03
ashdsa
7392 490b
Reposted fromscorpix scorpix viaprincessconsuela princessconsuela
ashdsa
6099 5c80
Lek na wszystko :)))
Reposted fromKallay Kallay viaprincessconsuela princessconsuela
ashdsa
Tumblr
2891 b66f
ashdsa
3422 2a74
Reposted fromfleetingmoments22 fleetingmoments22 viamefir mefir
ashdsa
Noce. One są dobre do wszystkiego. Do rozmów, do odpoczynku, do wspominania, do seksu, do układania życia, do płakania.. do wszystkiego. Nocami jest łatwiej znaleźć siebie. Odnaleźć duszę, która gdzieś głęboko w ciele ukrywa się przed tym toksycznym światem.
— autor nieznany.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir
ashdsa
8016 1afe
Reposted fromchief chief viaiamsuperwoman iamsuperwoman
ashdsa
8617 552f
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viamefir mefir
ashdsa
Reposted frominpassing inpassing viamefir mefir
ashdsa
3891 6bae
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamefir mefir
0445 9f6a

srsfunny:

The Perfect Place To Bury My Nut

Reposted fromdmd0313 dmd0313 viamefir mefir

December 03 2014

ashdsa
1160 321f 500
Reposted fromuri uri viamissmaya missmaya
ashdsa
Reposted fromorchis orchis vianieuciekaj nieuciekaj
ashdsa

December 02 2014

ashdsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl